Privacy

De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens Boordhuys. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Boordhuys, gevestigd aan Boord 37, 5674NB , Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.boordhuys.nl – Boord 37 – 5674 NB – Nuenen – 0031 (0)653153864

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boordhuys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Boordhuys verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– gezondheid (uitsluitend wanneer dit voor ons van belang zou kunnen zijn)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boordhuys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Boordhuys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Boordhuys  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Boordhuys  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boordhuys) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boordhuys bewaart uw persoonsgegevens om een eventuele volgende reservering voorspoediger te laten verlopen. Bovendien geeft het Boordhuys de gelegenheid om in te spelen op uw wensen en behoeften om een volgend verblijf nog aangenamer te maken. Uw gegevens worden op uw verzoek uit het systeem verwijderd. Hiervoor mag u ten alle tijden contact opnemen via info@boordhuys.nl of via 0031 (0)653153864.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boordhuys verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boordhuys  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Boordhuys gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders, sociale media-bedrijven of analytische instanties zoals Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@boordhuys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Boordhuys zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Boordhuys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies verwijderen?
Als er al cookies zijn geplaatst en u wilt dat toch liever niet dan kunt u ze verwijderen. Onderstaand vindt u instructies voor de vier meest gebruikte browsers.

Internet Explorer
Ga rechtsboven in het venster van Internet Explorer naar ‘Extra’ (icoon tandwiel). Klik op ‘Beveiliging’ en kies vervolgens voor ‘Browsegeschiedenis verwijderen’. Zorg dat in ieder geval ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik op ‘Verwijderen’.

Firefox
Ga rechtsboven in het venster van Firefox naar het icoontje met de 3 lijntjes. Klik op ‘Opties’ en ga vervolgens naar de tab ‘Privacy’. Via de knop ‘Cookies tonen’ kunt u zelf aangeven wat u precies wilt verwijderen.

Google Chrome
Ga rechtsboven in het venster van Google Chrome naar het icoon met de 3 lijntjes. Klik op ‘Geschiedenis’ en ga vervolgens naar ‘Browsegeschiedenis verwijderen’. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn.

Safari
Ga rechtsboven in het venster van Safari naar het taakmenu (icoon tandwiel) en klik op ‘Beveiliging’. Vervolgens gaat u naar ‘Cookies tonen’. U kunt nu aangeven wat u precies wilt verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boordhuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boordhuys.nl